Polityka Jakości – ISO

Polityka Jakości – ISO

Zarząd firmy RETS Sp. z o.o., traktuje zapewnienie najwyższej jakości usług, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom jako najwyższy priorytet.
Mając pełną świadomość, iż zadowolenie Klienta oraz troska o środowisko są podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju firmy RETS Sp. z o.o. na rynku, nadrzędnym celem organizacji jest rozpoznawanie potrzeb klienta oraz realizacja usług o wysokiej jakości w uzgodnionym terminie, dążąc do pełnej satysfakcji klientów.

Nadrzędnymi celami Polityki ZSZJ są:
1. Doskonalenie organizacji pracy i zarządzania;
2. Kontrola nad należytą jakością usług;
3. Realizacja oczekiwań klientów;
4. Sprawna, profesjonalna i przyjazna obsługa klientów, która oparta jest na zasadach poszanowania praw, wzajemnego zaufania i wiarygodności;
5. Usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej przy zaangażowaniu wszystkich pracowników;
6. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
7. Ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8. Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy;
9. Zarządzanie problemami o charakterze społecznym lub środowiskowym, charakterystycznymi dla firmy;
10. Zdobycie większego zaufania i wiarygodności jako firma odpowiedzialna społecznie;
11. Korzystanie tylko ze sprawdzonych i rzetelnych dostawców towarów, materiałów i usług spełniających wysokie, zdefiniowane wymagania jakościowe;
12. Terminową i rzetelną realizację zamówień i usług;
13. Podejmowanie działań zgodnie ze stosowanymi normami, przepisami prawa oraz wymaganiami dotyczącymi organizacji;
14. Zapewnianie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej Polityki oraz jej celów.