CSR

CSR

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to inaczej społeczna odpowiedzialność biznesu za decyzje i działania mające wpływ zarówno na społeczeństwo jak i środowisko. Termin odnosi się w szczególności do polityki firmy i prowadzenia jej zgodnie z zasadami etycznymi. Co więcej? CSR to przemyślana strategia zaangażowania w rozwój wcześniej wspomnianego społeczeństwa i środowiska, ale również wsparcie pracowników firmy. Aby działania CSR przyniosły korzyści, niezbędna jest ich spójność ze strategią komunikacji przedsiębiorstwa, dobre zaplanowanie oraz długofalowość. Zastanawiasz się jak realizować działania CSR wewnątrz firmy? Otóż RETS stosuje przede wszystkim specjalne praktyki propracownicze np. w postaci umożliwienia osobom zatrudnionym pracy zdalnej, otwartości na elastyczny czas pracy bądź zmniejszony wymiar zatrudnienia. Każdy pracownik ma u nas równe szanse rozwoju oraz dostęp do edukacji, szkoleń i wsparcia. Pamiętaj, ze takie działania działają z korzyścią nie tylko dla pracowników, ale także pracodawców.

O czym warto pamiętać? To, iż działania CSR powinny być spójne z planowanymi działaniami z zakresu public relations. Otóż zadaniem jednych i drugich jest przede wszystkim doprowadzenie do znacznego wzrostu wartości firmy a także poprawa jej konkurencyjności na runku! A więc, w jaki sposób można realizować wszelkie założenia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i które z nich są najbardziej skuteczne? Najczęściej praktykowanym działaniem jest zaangażowanie społecznie odpowiedzialne. Mowa tutaj m.in. o kampaniach społecznych, programach edukacyjnych, wolontariatach pracowniczych a także tworzeniu specjalnych projektów skierowanych do wspólnot lokalnych. Należy zaznaczyć, iż działania CSR skierowane do partnerów biznesowych to jednocześnie budowanie pozytywnej relacji, która ma wpływ na zaufanie oraz zdecydowanie wzmacnia pozycję na rynku. Tego typu działania są realizowane poprzez np. organizację szkoleń w zakresie kontaktów z Klientami czy zarządzania sprzedażą. Co więcej? Na wzrost zaufania do firmy mają wpływ także działania proekologiczne! To m.in. ograniczenie emisji spalin czy optymalizacja procesów produkcyjnych.

Zastanawiasz się, czy warto poświęcać czas na społeczne działania w firmie, które czasem mogą wiązać się nawet z dodatkowymi nakładami finansowymi? Zapewniamy, że tak! Skuteczne CSR wpływa przede wszystkim na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, a to z kolei przekłada się na lepsze relacje z Klientami. Wielu z nich chętniej skorzysta z usług firmy, która angażuje się społecznie, niż jest bierna w takich kwestiach! RETS poprzez wsparcie zaangażowania, wspiera także swoich pracowników. Biorąc pod uwagę bezpośredni wpływ CSR na rozwój firmy i korzyści w dłuższej perspektywie czasu, przedsiębiorstwa i firmy społecznie odpowiedzialne dużo bardziej przyciągają inwestorów! Jest to spowodowane faktem, iż dla wielu z nich wiarygodność finansowa jest w dużym stopniu uzależniona od wiarygodności społecznej oraz zaufania ze strony Klientów. Czy wiesz, że CSR sprzyja także wzrostowi przewagi konkurencyjnej? Szczególnie jest to widoczne na rynkach zagranicznych, gdzie spełnianie standardów dotyczących odpowiedzialnego biznesu jest o wiele bardziej oczywiste, a w niektórych przypadkach wręcz oczekiwane. Także coraz więcej polskich firm przekonuje się o tym, że działania CSR są wartościowe i warto wdrażać je w swojej firmie.

Wszelkie działania CSR powinny być dobrze przemyślane, by przyniosły jak najwięcej korzyści, zarówno dla osób, do których są skierowane, jak i dla firmy. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym celu, jest skorzystanie z oferty konsultingowej. Firmy, które zajmują się tworzeniem strategii komunikacyjnej w przedsiębiorstwach, pomogą zaplanować skuteczne działania związane z CSR!