RETS Energy

Oferujemy naszym Klientom możliwość finansowania inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Zakres usług efektywności energetycznej obejmuje w swoim zakresie m.in. ocenę poprawności prowadzenia budynku pod względem eksploatacyjnym, pomiar efektywności wykorzystania mediów- w szczególności obniżanie kosztów utrzymania budynku, a także propozycje wdrożeń procesów związanych z optymalizacją energetyczną. Warto dodać, iż kluczowym działaniem przy zwiększaniu efektywności energetycznej budynku jest termoizolacja, czyli szereg działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i zapewnienia ciepłej wody użytkowej.

Efektywność energetyczną można zwiększyć m.in. poprzez:

  • Prace termoizolacyjne, docieplenia ścian, stropów
  • Modernizacje systemów grzewczych
  • Wymianę lub naprawę okien i drzwi
  • Zastosowanie innowacyjnych systemów pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii
  • Prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej, nakierowane na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Pozostała oferta