Oferta

Techniczna obsługa nieruchomości o charakterze komercyjnym lub mieszkaniowych obejmuje swym zakresem:
utrzymanie techniczne nieruchomości

 1. przeglądy okresowe systemów i urządzeń
 2. bieżącą konserwację instalacji i urządzeń, w tym:
  1. systemów grzewczych i hydraulicznych
  2. wentylacji i klimatyzacji
  3. systemów SAP
  4. instalacji elektrycznych
  5. instalacji niskoprądowych
  6. automatyki i sterowania
  7. ppoż.
 3. prace adaptacyjne i aranżacyjne w biurach i obiektach komercyjnych
 4. projekty i wykonanie aranżacji wnętrz, w tym oświetlenia
  1. instalacje technicznych
  2. prace wykończeniowe
  3. prace remontowe
 5. usuwanie usterek 24h